Produktspecifikation

Sammansättning: Kalciumklorid, kalciumsulfat, vatten, mono- och diglycerider av fettsyror förestrade med ättiksyra.

Näringsämnen: Kalcium 23%, fukt 32%. Varje bolus innehåller 45g kalcium, varav 34g kalciumklorid (76%) och 11g kalciumsulfat (24%).

Förvaring: Förvaras utom räckhåll för barn, högsta förvaringstemperatur +30°C.

Förpackningsstorlekar: 4x200g, 20x200g, 100x200g

Tillverkare: FinnHoof, Zeus Tech Ltd, Piisitie 3 A, Fl-24910 Halikko As, Finland, jani.vainio@zeus.fi, www.finnhoof.fi, www.calciumbolus.fi

Bruksanvisning

Bruksanvisning: 4-kapselprogram för kor som riskerar att utveckla kalvningsförlamning. Används i ungefär två dygn.

1:a kapseln när kon uppvisar symtom vid kalvning.
2:a kapseln genast efter kalvning.
3:e kapseln 10-15 timmar efter kalvning.
4:e kapseln 1-2 dygn efter kalvning.

Användning efter veterinärinjektion.
1:a kapseln 2-5 timmar efter injektion.
2:a kapseln 15-20 timmar efter injektion.

Varningar: Används endast för kor med normal sväljningsreflex. Produkten får inte ges till kor som uppvisar tydliga tecken på kalvningsförlamning och inte heller till liggande kor på grund av risk för sväljsvårigheter. Förvaras i plasttuben fram till användningen, eftersom produkten är känslig för luftfuktighet. Använd endast en doserare som är lämplig för ändamålet. Använd endast en intakt bolus, en defekt bolus kan vara skadlig för djurets hälsa. Fråga vid behov en veterinär eller utfodringsexpert om anvisningar.

Använd Calcium Bolus-doseraren så här:


1. Placera Calcium Bolus raka ända inne i doseraren så att den runda ändan är synlig.

2. För doseraren försiktigt djupt in i kons svalg genom att lyfta kons huvud så att halsen är rak. Du känner att kon sväljer.

3. Släpp Calcium Bolus från doseraren in i svalget genom att trycka på doseraren. Dra försiktigt bort doseraren från svalget. Undvik att använda kraft.