FÖR AT MINSKA RISKEN FÖR
 KALVNINGSFÖRLAMNING

Kompletteringsfoder för särskilda
näringsbehov för kor

SNABBVERKANDE

FinnHoof Calcium Bolus upplöses snabbt i förmagarna och absorberas effektivt i kons blodcirkulation, vilket ökar blodets kalciumnivåer.

SÄKER

FinnHoof Calcium Bolus är belagd med en fettfilm som skyddar matstrupen och förmagarnas slemhinnor mot irritation.

EKONOMISK

FinnHoof Calcium Bolus är kostnadseffektivt och miljövänligt förpackad efter gårdens behov.

FinnHoof Calcium Bolus 200g

Varje bolus innehåller 45g kalcium, varav 34g kalciumklorid (76%) och 11g kalciumsulfat (24%).

Förpackningsstorlekar

Kostnadseffektiva förpackningar med 4, 20 och 100 bolusar.