Datasäkerhetspolicy

VI ANVÄNDER COOKIES PÅ VÅR WEBBPLATS.

Genom att acceptera användningen av cookies accepterar du att Google fungerar som databehandlare. Du samtycker till att dina besöksdata kan analyseras och lagras för remarketingändamål. Informationen vi samlar in används i Google Ads-reklamtjänster, vilket möjliggör marknadsföring av våra produkter genom att begränsa distributionen av annonser till exempelvis endast en viss grupp med vissa sökord eller genom webbplatsbesök i Googles reklamkanaler. Detta gör att vi bättre kan rikta våra annonser mot de personer som är mest intresserade av våra annonser. Vi använder reklamtjänster på ett sätt som följer Googles sekretesspolicy för remarketing.

Om du inte vill få personliga annonser kan du sluta ta emot dem från Googles tjänster (länk nedan).
https://adssettings.google.com/authenticated

Google Analytics är aktiverat på webbplatsen för webbanalys, Google behandlar dessa data på ett GDPR-kompatibelt sätt.

RÄTTIGHETERNA FÖR UPPGIFTERNA

Den registrerade har rätt att kontrollera vilken information om honom eller henne som har lagrats i personuppgiftsregistret. En skriftlig begäran om inspektion måste skickas undertecknad till den person som är ansvarig för registreringsärenden.

Rätten till inspektion är gratis upp till en gång per år.

Den registrerade har rätt att begära korrigering eller radering av felaktiga eller föråldrade data eller överföring av data från ett system till ett annat. Han har också rätt att begränsa eller invända mot behandlingen av sina uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU: s dataskyddsförordning.

Den registrerade har rätt att återkalla sitt tidigare samtycke till behandlingen av uppgifter eller att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling av hans eller hennes personuppgifter.

Den registrerade har också rätt att vägra att använda sina uppgifter för direkt marknadsföringsändamål.

FINNHOOF, ZEUS TECH LTD
Piisitie 3 A, FI-24910 Halikko As, Finland
jani.vainio@zeus.fi
WWW.FINNHOOF.FI